Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562 — พฤศจิกายน 14, 2018
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว — พฤศจิกายน 9, 2018
  3. ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิตจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย จำนวน 2 ราย — พฤศจิกายน 8, 2018
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว — พฤศจิกายน 7, 2018
  5. จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2561 — ตุลาคม 31, 2018

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ย.
14

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

TCAS62 รอบ 1 TCAS62 รอบ 2 TCAS62 รอบ 3 TCAS62 รอบ 4 TCA …

Continue reading »

พ.ย.
09

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

พ.ย.
08

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิตจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย จำนวน 2 ราย

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอ …

Continue reading »

พ.ย.
07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

ต.ค.
31

จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2561

ดาวน์โหลด Share

ต.ค.
30

สาขาการผลิตพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา

สาขาการผลิตพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา เมื่อวันที่ 30 ตุลา …

Continue reading »

ต.ค.
29

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

ต.ค.
25

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอบ้านพักอาศัย

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอบ้านพักอาศัยแบบโสด แบบฟอร์มแสดงคว …

Continue reading »

ต.ค.
24

ประชุมหารือระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือระบบขนส่งรองที่เหมาะ …

Continue reading »

ต.ค.
24

แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรบ้านพักสวัสดิการ

ผศ.นที ภู่รอด ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับดูแลอาคารบ้าน …

Continue reading »

Older posts «