Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ — พฤษภาคม 17, 2019
  2. อมรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning — พฤษภาคม 17, 2019
  3. รับสมัครงาน — พฤษภาคม 16, 2019
  4. หารือการบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE) — พฤษภาคม 13, 2019
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว — เมษายน 29, 2019

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. ขอขอบคุณ ผู้ร่วมตรวจการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ค.
17

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์

ประกาศ1และรายงานขอจ้าง62 ราคากลาง Share

พ.ค.
17

อมรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning

คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลัก …

Continue reading »

พ.ค.
16

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด Share

พ.ค.
13

หารือการบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)

ต่อเนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหา …

Continue reading »

เม.ย.
29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

เม.ย.
25

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานราชการ

Share

เม.ย.
23

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)

Share

เม.ย.
18

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด Share

มี.ค.
27

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Share

มี.ค.
25

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

Older posts «