Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จานวน 8 คน — ตุลาคม 11, 2017
  2. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร จานวน 20 อาคาร — ตุลาคม 11, 2017
  3. โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 — ตุลาคม 2, 2017
  4. จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2560 — กันยายน 29, 2017
  5. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย — กันยายน 28, 2017

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

ต.ค.
11

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จานวน 8 คน

Share

ต.ค.
11

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร จานวน 20 อาคาร

Share

ต.ค.
02

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

ก.ย.
29

จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลด Share

ก.ย.
28

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยา …

Continue reading »

ก.ย.
27

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี  ร …

Continue reading »

ก.ย.
27

ถ่ายทำและสัมภาษณ์ “สร้างพื้นที่การเกษตรพอเพียงแบบจำลองตัวอย่าง”

ผู้สื่อข่าว U channel และ MSS ปทุมธานี  ถ่ายทำและสัมภาษ …

Continue reading »

ก.ย.
27

VTR มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

Share

ก.ย.
27

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

Share

ก.ย.
26

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่31

Share