Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2562 — มีนาคม 15, 2019
  2. เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่1/2562 — มีนาคม 15, 2019
  3. การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 — มีนาคม 11, 2019
  4. รับสมัครงาน — มีนาคม 7, 2019
  5. จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562 — กุมภาพันธ์ 28, 2019

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. ขอขอบคุณ ผู้ร่วมตรวจการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

มี.ค.
15

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

มี.ค.
11

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

Share

มี.ค.
07

รับสมัครงาน

ดาวน์โหลด Share

ก.พ.
28

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด Share

ก.พ.
15

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25

Share

ก.พ.
12

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562   เพื่อติดตาม …

Continue reading »

ก.พ.
11

ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง

ประชุมการบริหารความเสี่ยง   ในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุบ …

Continue reading »

ก.พ.
08

หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ COE ครั้งที่ 2

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ …

Continue reading »

ก.พ.
07

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ข …

Continue reading »

Older posts «