Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 — กรกฎาคม 12, 2019
  2. กิจกรรม Big Cleaning Day — กรกฎาคม 11, 2019
  3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 — กรกฎาคม 11, 2019
  4. พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 — กรกฎาคม 11, 2019
  5. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 — กรกฎาคม 9, 2019

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. ขอขอบคุณ ผู้ร่วมตรวจการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค.
12

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะ เข้าร่ …

Continue reading »

ก.ค.
11

กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจ …

Continue reading »

ก.ค.
11

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256 …

Continue reading »

ก.ค.
11

พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิท …

Continue reading »

ก.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.ค.
09

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง …

Continue reading »

ก.ค.
09

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ อาจารย์ประจำส …

Continue reading »

ก.ค.
09

โครงการ พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.ค.
08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

ก.ค.
07

โครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร”ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโ …

Continue reading »

Older posts «