Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 — กันยายน 19, 2018
  2. แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 — กันยายน 17, 2018
  3. แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 — กันยายน 11, 2018
  4. ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน — กันยายน 6, 2018
  5. งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 — กันยายน 3, 2018

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ย.
19

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร …

Continue reading »

ก.ย.
17

แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด ครุภัณฑ์จำ …

Continue reading »

ก.ย.
11

แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

ครภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร จำนว …

Continue reading »

ก.ย.
06

ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน

1.ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วย …

Continue reading »

ก.ย.
03

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

Share

ส.ค.
31

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด Share

ส.ค.
30

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 32

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ …

Continue reading »

ส.ค.
28

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่2/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

ส.ค.
27

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

ส.ค.
27

ขอแสดงความยินดี

Share

Older posts «