Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. หลักสูตร “การทำอาหารปิ้งย่างและน้ำจิ้มสูตรต่างๆเพื่อประกอบอาชีพ” — มีนาคม 20, 2018
  2. งานเลี้ยงอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 — มีนาคม 19, 2018
  3. ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน” ประจำปี 2560 — มีนาคม 19, 2018
  4. โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร4.0 — มีนาคม 19, 2018
  5. สัมมนาทางการประมง ประจำปีการศึกษา 2560 — มีนาคม 16, 2018

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
20

หลักสูตร “การทำอาหารปิ้งย่างและน้ำจิ้มสูตรต่างๆเพื่อประกอบอาชีพ”

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค1(บางพูน) จัดอบรมอาชีพเสริมร …

Continue reading »

มี.ค.
19

งานเลี้ยงอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเลี้ยงอำลาสถาบัน ประจำปีการศ …

Continue reading »

มี.ค.
19

ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน” ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบ …

Continue reading »

มี.ค.
19

โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร4.0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่ …

Continue reading »

มี.ค.
16

สัมมนาทางการประมง ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง จัดสัมมนาทางการประมง ประจ …

Continue reading »

มี.ค.
15

ขอเชิญเข้าร่วมงาน

Share

มี.ค.
15

แสดงความยินดี

Share

มี.ค.
14

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะ

เจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาประ …

Continue reading »

มี.ค.
13

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง …

Continue reading »

มี.ค.
12

ประกาศ

Share

Older posts «