Netchanok

Author's details

Name: เนตรชนก คงเพ็ชร์
Date registered: กุมภาพันธ์ 11, 2013

Latest posts

  1. ขอเชิญร่วม ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — กรกฎาคม 19, 2018
  2. โครงการสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018 — กรกฎาคม 17, 2018
  3. โครงการพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 — กรกฎาคม 9, 2018
  4. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา — กรกฎาคม 9, 2018
  5. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและฝึกประสบการณ์ — กรกฎาคม 4, 2018

Most commented posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 — 3 comments
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557 — 3 comments
  3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท — 2 comments
  4. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด — 1 comment
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค.
19

ขอเชิญร่วม ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share

ก.ค.
17

โครงการสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018

Share

ก.ค.
09

โครงการพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ก.ค.
09

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

Share

ก.ค.
04

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและฝึกประสบการณ์

Share

ก.ค.
04

ประกาศกำหนดการในการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ประกาศ กำหนดการในการดำเนินการสรรหา หลักเกณฑ์และคุณสมบัต …

Continue reading »

ก.ค.
03

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด Share

ก.ค.
02

นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House เปิดบ้านราชมงคล

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House เปิดบ …

Continue reading »

ก.ค.
02

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา

Share

ก.ค.
02

ขอแสดงความยินดีแก่ Freshy boy & Freshy girl ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Older posts «