Category Archive: งานวิจัย

ธ.ค.
21

แสดงความยินดี

Share

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดี

Share

พ.ย.
08

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิตจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย จำนวน 2 ราย

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอ …

Continue reading »

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดี

Share

ส.ค.
02

ขอแสดงความยินดี

Share

ส.ค.
02

ขอแสดงความยินดี

Share

ส.ค.
02

แสดงความยินดี

Share

ม.ค.
15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นของโปรตีนไฮโดรไลเชทจาก …

Continue reading »

มิ.ย.
01

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์และเผย …

Continue reading »

ก.พ.
01

จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2560

Share

Older posts «