Category Archive: งานวิจัย

ก.ค.
09

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ อาจารย์ประจำส …

Continue reading »

พ.ค.
22

บรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Prof. Seiichi OSHITA จาก The University of Tokyo เป็นวิ …

Continue reading »

ธ.ค.
21

แสดงความยินดี

Share

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดี

Share

พ.ย.
08

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิตจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย จำนวน 2 ราย

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอ …

Continue reading »

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดี

Share

ส.ค.
02

ขอแสดงความยินดี

Share

ส.ค.
02

ขอแสดงความยินดี

Share

ส.ค.
02

แสดงความยินดี

Share

ม.ค.
15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นของโปรตีนไฮโดรไลเชทจาก …

Continue reading »

Older posts «