Category Archive: ศิลปวัฒนธรรม

ก.ค.
12

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะ เข้าร่ …

Continue reading »

ก.ค.
11

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256 …

Continue reading »

ก.ค.
11

พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิท …

Continue reading »

ก.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.ค.
09

โครงการ พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.ค.
07

โครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร”ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโ …

Continue reading »

ก.พ.
15

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25

Share

พ.ย.
22

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษต ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ …

Continue reading »

ต.ค.
10

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป

Share

ต.ค.
03

พระพิรุณเกมส์ 2561

Share

Older posts «