Category Archive: ตลาดนัดแรงงาน

ก.ค.
02

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ

รายการ ลุยไม่รู้โรย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าถ่ายทำแ …

Continue reading »

ก.ค.
01

ประชุมวางแผนงานฟาร์มและยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนคณะ

คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ส …

Continue reading »

มิ.ย.
30

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มพืชอัจฉริยะ ระยะที่ 4

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มพืชอัจฉริยะ ตามยุทธศาสต …

Continue reading »

มิ.ย.
27

สาขาการผลิตพืช สัมมนาฝึกงานภายนอก

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช สัมมนาฝึกงานภายนอก เ …

Continue reading »

มิ.ย.
22

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  …

Continue reading »

มิ.ย.
22

เรียนปรับพื้นฐานพร้อมลงปฏิบัติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าเรียนปรั …

Continue reading »

มิ.ย.
22

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศ …

Continue reading »

มิ.ย.
21

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูต สาขาการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading »

มิ.ย.
17

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เข้าร่วมโค …

Continue reading »

มิ.ย.
15

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มพืชอัจฉริยะ ระยะที่ 3

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มพืชอัจฉริยะ ตามยุทธศาสต …

Continue reading »

Older posts «