Category Archive: ตลาดนัดแรงงาน

ต.ค.
30

สาขาการผลิตพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา

สาขาการผลิตพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา เมื่อวันที่ 30 ตุลา …

Continue reading »

ต.ค.
11

ประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ …

Continue reading »

ต.ค.
10

ศึกษาดูงานการผลิตเห็ดเป็นยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานการผ …

Continue reading »

ต.ค.
10

ศึกษาดูงาน ณ คลองมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 สาขาการผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุข …

Continue reading »

ก.ย.
25

ศึกษาดูงาน ณ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงาน ณ กองขยาย …

Continue reading »

ก.ย.
20

ร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ประเทศกัมพูชา

ผศ. ดร. เจริญ เจริญชัย และ ดร. ศรินญา สังข์สัญญา อาจารย …

Continue reading »

ก.ย.
17

บรรยายพิเศษพื้นฐานวิทยาศาสตร์การหมัก ยีสต์ รา แบคทีเรีย

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดบรรยายพิเศษพื้นฐ …

Continue reading »

ก.ย.
16

โครงการ Agricultural Leadership Development Program

นายพาเยาว์ เสียงสมใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช …

Continue reading »

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดี

Share

ก.ค.
26

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาส …

Continue reading »

Older posts «