Category Archive: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ก.ย.
20

ร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ประเทศกัมพูชา

ผศ. ดร. เจริญ เจริญชัย และ ดร. ศรินญา สังข์สัญญา อาจารย …

Continue reading »

ก.ย.
17

บรรยายพิเศษพื้นฐานวิทยาศาสตร์การหมัก ยีสต์ รา แบคทีเรีย

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดบรรยายพิเศษพื้นฐ …

Continue reading »

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรผุ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารปลอดภัย”

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบ …

Continue reading »

ก.ค.
06

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.วั …

Continue reading »

ก.ค.
04

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.ยงศัก …

Continue reading »

ก.ค.
01

ประชุมวางแผนงานฟาร์มและยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนคณะ

คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ส …

Continue reading »

มิ.ย.
17

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เข้าร่วมโค …

Continue reading »

พ.ค.
11

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน ณ ​บริษัทกิฟฟารีน

ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

พ.ค.
02

โครงการอบรมมาตรฐาน GMP และ HACCP รุ่นที่ 2

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมมาตรฐ …

Continue reading »

มี.ค.
21

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)เข้ารับสมัครงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าประชาสัมพันธ์ …

Continue reading »

Older posts «