Category Archive: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ก.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.พ.
07

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ข …

Continue reading »

ก.ย.
20

ร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ประเทศกัมพูชา

ผศ. ดร. เจริญ เจริญชัย และ ดร. ศรินญา สังข์สัญญา อาจารย …

Continue reading »

ก.ย.
17

บรรยายพิเศษพื้นฐานวิทยาศาสตร์การหมัก ยีสต์ รา แบคทีเรีย

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดบรรยายพิเศษพื้นฐ …

Continue reading »

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรผุ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารปลอดภัย”

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบ …

Continue reading »

ก.ค.
06

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.วั …

Continue reading »

ก.ค.
04

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.ยงศัก …

Continue reading »

ก.ค.
01

ประชุมวางแผนงานฟาร์มและยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนคณะ

คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ส …

Continue reading »

มิ.ย.
17

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เข้าร่วมโค …

Continue reading »

พ.ค.
11

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน ณ ​บริษัทกิฟฟารีน

ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Older posts «