Category Archive: สาขาการผลิตพืช

ก.ค.
09

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ อาจารย์ประจำส …

Continue reading »

ธ.ค.
29

ฝึกทักษะการใช้กล้องระดับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการใช้กล้องร …

Continue reading »

ธ.ค.
29

ฝึกทักษะการขับรถไถเดินตาม

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการขับรถไถเ …

Continue reading »

ต.ค.
30

สาขาการผลิตพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา

สาขาการผลิตพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา เมื่อวันที่ 30 ตุลา …

Continue reading »

ต.ค.
10

ศึกษาดูงานการผลิตเห็ดเป็นยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานการผ …

Continue reading »

ต.ค.
10

ศึกษาดูงาน ณ คลองมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 สาขาการผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุข …

Continue reading »

ก.ย.
25

ศึกษาดูงาน ณ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงาน ณ กองขยาย …

Continue reading »

ก.ย.
16

โครงการ Agricultural Leadership Development Program

นายพาเยาว์ เสียงสมใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช …

Continue reading »

ก.ค.
25

ชี้แจงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี ชี้ …

Continue reading »

ก.ค.
23

ฝึกปฏิบัติการดำนา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฝึกปฏิบัติกา …

Continue reading »

Older posts «