Category Archive: สาขาสัตวศาสตร์

ก.ค.
01

ประชุมวางแผนงานฟาร์มและยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนคณะ

คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ส …

Continue reading »

พ.ค.
18

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ระยะที่ 1

สาขาสัตวศาสตร์ จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเครา …

Continue reading »

เม.ย.
27

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาข …

Continue reading »

เม.ย.
24

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (สาขาวิชาเทคโนโลยี …

Continue reading »

มี.ค.
29

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาข …

Continue reading »

มี.ค.
02

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เข้ารับสมัครงาน

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เข้ารับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ นักศึ …

Continue reading »

ก.พ.
01

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์นักศึกษา

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เข้าสัมภาษ …

Continue reading »

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข …

Continue reading »

ม.ค.
09

ฝึกปฏิบัติการฉีดธาตุเหล็กให้ลูกสุกร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการฉีดธาตุ …

Continue reading »

ม.ค.
08

ฝึกผสมอาหารสัตว์

นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกผสมอาหารสัตว์ ในรา …

Continue reading »

Older posts «