Category Archive: สาขาประมง

มี.ค.
16

สัมมนาทางการประมง ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง จัดสัมมนาทางการประมง ประจ …

Continue reading »

มี.ค.
08

นิทรรศการผลงาน (ปัญหาพิเศษ) ภาคโปสเตอร์ของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดนิทรรศการผลงาน (ปัญหาพิเศษ) ภาค …

Continue reading »

ก.พ.
20

ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราช

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง ศึกษาดูงานในเรื่องของการเ …

Continue reading »

ก.พ.
15

ฝึกปฏิบัติเพาะพันธุ์ปลานิล

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกปฏิบัติเพาะพันธุ์ปลานิ …

Continue reading »

ม.ค.
17

ฝึกปฏิบัติการเพาะฟัก

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง ฝึกปฏิบัติการเพาะฟัก และอ …

Continue reading »

ธ.ค.
01

ฝึกปฏิบัติ ถักและซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจับสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกปฏิบัติ   ถัก และซ่อมแ …

Continue reading »

พ.ย.
29

สัมมนาวิชาการ สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาประมง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สร …

Continue reading »

พ.ย.
25

ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรร …

Continue reading »

พ.ย.
16

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม อาจารย์สาขาประมง เข้าร่วมประชุมว …

Continue reading »

พ.ย.
11

คืนความสุขเราประมงเกษตรปทุม

สาขาประมงได้มีการจัดงาน “คืนความสุข#เราประมงเกษตรปทุม แ …

Continue reading »

Older posts «