Category Archive: สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

พ.ย.
15

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศ …

Continue reading »

ก.ค.
15

โครงการอบรมเทคนิคการจัดสวนน้ำสไตล์สวนป่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมมเทคนิคการจัดสวนน้ำส …

Continue reading »

ก.ค.
06

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.ปรียา …

Continue reading »

มิ.ย.
22

เรียนปรับพื้นฐานพร้อมลงปฏิบัติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าเรียนปรั …

Continue reading »

มิ.ย.
22

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศ …

Continue reading »

มี.ค.
08

สัมมนาด้านภูมิทัศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนา เพ …

Continue reading »

มี.ค.
02

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าเรียนรู้ …

Continue reading »

ก.พ.
21

ขอแสดงความยินดี

Share

ธ.ค.
16

สอบการเรียกชื่อพืชพรรณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สอบการเรียกช …

Continue reading »

ธ.ค.
05

โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่10

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมโครงกา …

Continue reading »

Older posts «