Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

ก.พ.
28

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด Share

ก.พ.
15

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25

Share

ก.พ.
12

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562   เพื่อติดตาม …

Continue reading »

ก.พ.
11

ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง

ประชุมการบริหารความเสี่ยง   ในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุบ …

Continue reading »

ก.พ.
08

หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ COE ครั้งที่ 2

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ …

Continue reading »

ก.พ.
07

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ข …

Continue reading »

ก.พ.
07

เปิดรับผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ

Share

ก.พ.
06

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio เพิ่มเติม

Share

ก.พ.
05

จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2562

ดาวน์โหลด Share

ก.พ.
04

การเขียนคู่มือทำผลงานและให้ความรู้ในเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากรที่เก …

Continue reading »

Older posts «