Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

พ.ค.
31

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอ …

Continue reading »

พ.ค.
31

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณา …

Continue reading »

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว S …

Continue reading »

พ.ค.
29

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุน     Share

พ.ค.
29

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

Share

พ.ค.
29

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Share

พ.ค.
29

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที …

Continue reading »

พ.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว S …

Continue reading »

พ.ค.
27

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา …

Continue reading »

พ.ค.
23

โครงการพัฒนากำลังคนด้านการสำรวจและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การพัฒนากำลังคนด …

Continue reading »

Older posts «