Monthly Archive: มิถุนายน 2019

มิ.ย.
29

โครงการ “สานสัมพันธ์ร่วมใจรวมเป็นหนึ่งเทคโนฯเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ร่วมใจรวมเป …

Continue reading »

มิ.ย.
28

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาประมง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.เม …

Continue reading »

มิ.ย.
28

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.น.สพ. …

Continue reading »

มิ.ย.
28

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการผลิตพืช

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย รศ.ดร.อั …

Continue reading »

มิ.ย.
28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานร …

Continue reading »

มิ.ย.
27

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย รศ.ดร.อั …

Continue reading »

มิ.ย.
27

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.ศุ …

Continue reading »

มิ.ย.
27

กำหนดการโครงการ “สานสัมพันธ์ร่วมใจรวมเป็นหนึ่งเทคโนฯเกษตร” ประจำปี 2562

Share

มิ.ย.
26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบรอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบรอบสัมภาษณ์ Share

มิ.ย.
26

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.ศุ …

Continue reading »

Older posts «