ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ
1.7 MB
810 Downloads
Details...
ตัวอย่างการคำนวนเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ
12.0 KB
895 Downloads
Details...
แบบฟอร์มแบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ
25.3 KB
817 Downloads
Details...