ขอเชิญเข้าร่วม “งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2556 ณ ลานประกวดโคนมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  

งานแห่งชาติครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
503.3 KB
303 Downloads
Details...