«

»

พ.ค.
21

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านหมาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และวธิดารีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ใส่ความเห็น