โครงการความรวมมือการประกันคุณภาพการศึกษา3มหาวิทยาลัย 25-26 มีนาคม 2556 ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี