คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงาน กลุ่มเทคนิค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 16 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154  เวลา  8.30 – 16.30 น.                                          

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
88.6 KB
265 Downloads
Details...