คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานคณบดี