«

»

ก.ค.
09

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะกรรมการผู้ประเมิน เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

ใส่ความเห็น