สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2556  ณ  แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี