คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี