คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี