ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ(The 5th ICERD) ร่วมศึกษาดูงาน สวนกล้วยไม้ มานิตย์การ์เด้นท์ ชมวัดริมฝั่งแม่น้ำน้ำเจ้าพระยา และเยี่ยมชมตลาดน้ำอโยธยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา