หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555  โดยมี  อาจารย์สวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ  เป็นวิทยากร