หลักสูตรการทำน้ำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดและเยลลี่สมุนไพร  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์  สิงห์คำ เป็นวิทยากร