โครงการทำเบเกอรี่  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการพัฒนาสูตรการทำเบเกอรี่  ให้มีความนุ่มนวม   และมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้น  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 14 และ 17 มิถุนายน 2555  โดยมี อาจารย์สุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร เป็นวิทยากร