รายการมหาวิทยาลัยพลาซ่า สถานีโทรทัศน์ U-Channel เข้าถ่ายทำรายการ และสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับการคณะและสาขาต่างๆของคณะ โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นพิธีกร พาเยี่ยมชมคณะ และสาขาต่างๆ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557