«

»

มิ.ย.
01

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะ  เพื่อให้ท่านได้ประเมินและคณะจะนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพ
โดยท่านสามารถประเมินตามแบบประเมินที่แนบมาพร้อมนี้ และนำส่งผ่านทาง outlook เนตรชนก คงเพ็ชร์ หรือนำส่งแบบประเมินได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ค่ะ

แบบประเมินสารสนเทศ
แบบประเมินสารสนเทศ
แบบประเมินสารสนเทศ.pdf
238.5 KB
483 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น