คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 2545 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม และหลอมรวมใจ กิจกรรม WE Are A.G.R(วิถีแห่งเรา วิถีแห่งเทคโนฯเกษตร) กิจกรรมลอดซุ้ม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมเป็นหนึ่งเทคโนฯเกษตร