คณะอาจารย์และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและสื่อทางการศึกษาของคณะ  แนะแนวการศึกษาต่อในสายเกษตร  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557   ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี