มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน RMUTT Freshy Day 2014  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557  ณ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี