อาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ   เพื่อคัดเลือก 20 โครงงาน เข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบลงมือปฏิบัติการจริง  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน