สมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแผนการจัดงาน “80 ปี เกษตรปทุม” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี