คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชมรมพุทธ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ปล่อยนก ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี