นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21 โดยในช่วงค่ำ มีกิจกรรมการแสดงเพลงพื้นบ้าน โดยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา กิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย และกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์คอนเทสท์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)