ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมงานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล