ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมหารือทบทวนภารกิจ การจัดทำ RE-Set ตามนโยบาย Reprofie ของสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ให้เกิดตัวชี้วัดใหม่ในปี 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี