คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตรค้าจ้างเดือนละ 17,500 บาท รับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30-12.00 น.และเวลา13.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5921961

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ครั้งที่2
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ครั้งที่2
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ครั้งที่2.pdf
463.5 KB
264 Downloads
Details...