«

»

ก.ค.
03

ปรึกษาและนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าพบคณบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาและนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

ใส่ความเห็น