นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

_MG_2814 _MG_2857