บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ อาคารโภชนาคาร 2545 ศูนย์รังสิต และ ชั้น 8 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

DSC03778 DSC03749