ผู้บริหารคณะและนักศึกษา เข้าร่วมงานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

IMG_0420 IMG_0432