ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมระบบน้ำสำหรับงานภูมิทัศน์ จัดโดยชมรมวิชาชีพภูมิทัศน์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3221 IMG_3214