นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สัมมนาปัญหาพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

IMG_3537 IMG_3506