คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2 รวมถึงพิจารณาผลงานวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_3711 IMG_3703