นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปี 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หน่วยบ้านกร่าง พะเนินทุ่ง และน้ำตกทอทิพย์ ในรายวิชาการออกแบบและจัดสร้างสวนน้ำและวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคุมดูแลโดย อาจารย์พิศาล ตันสิน

S__19341319