1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา ดาวน์โหลด

2. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ทั้งสิ้น 3 อัตรา ดาวน์โหลด

3. สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา ดาวน์โหลด

4. กรมประมง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 45 อัตรา ดาวน์โหลด