นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ การทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และปลอดภัยอันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2559  ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

13439235_1742237599375932_5893130080448015396_n 13508990_1742237876042571_7218207825221256206_n