คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพื่อกำหนดทิศทางของหลักสูตรในอนาคต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_4675 IMG_4667