รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนนักศึกษาจากองค์กรนักศึกษา และสภานักศึกษา เข้าบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559    ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ddd